Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Strabag wykonawcą Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Informujemy, że 9 lutego 2012 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach poprzemysłowych w Tuchowie”.

Umowa została podpisana z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, ul.Parzniewska 10.
Wartość umowy to kwota brutto 6 728 431,36 zł.
Przypomnijmy, że decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (MRPO), Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schematu A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Środki unijne pozyskane na ten cel to 5,6 mln zł.

MRPO

Środki te pozwolą na wybudowanie nowej drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych, parkingów oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej wewnątrz strefy. Efektem tych działań będzie lokowanie w Strefie Aktywności Gospodarczej nowych przedsiębiorstw oraz rozwój obecnych, które zapewnią nowe miejsca pracy.

Podpisanie umowy na TSAG

Podpisanie umowy na TSAG

Skip to content