Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Strategia Ekoenergetyczna Gminy Tuchów

Gmina Tuchów bierze udział w projekcie „Strategie Ekoenergetyczne dla Karpackich Gmin” realizowanym przez Instytut Karpacki w Starym Sączu. Projekt ten dofinansowany jest z grantu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a tym samym udział w projekcie jest bezpłatny.

Rezultatem realizacji projektu będzie Strategia Ekoenergetyczna Gminy Tuchów. Zawierać ona będzie istotne elementy o charakterze: strategicznym i operacyjnym, finansowym i technologicznym, analitycznym i diagnostycznym. Dokument ten wskaże zasoby odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej, energii wiatru, biomasy, biogazu, energii geotermalnej) na terenie gminy Tuchów i sposoby ich wykorzystania. Następnie zostanie wskazane 5 możliwych do realizacji projektów i opracowanie dla jednego z nich studium wykonalności.

Skip to content