Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Strefa parkowania na płycie rynku

Informujemy, że strefa płatnego parkowania na płycie rynku w Tuchowie została ustalona w uchwale nr XXX/183/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016 r. W celu uporządkowania przestrzeni rynku przeznaczonej dla pieszych i dla pojazdów, na płycie rynku zamontowano donice z kwiatami, które wyznaczają granicę strefy parkowania.

W ostatnich miesiącach obserwujemy nagminne łamanie zakazu wjazdu pojazdów na przednią część płyty rynku. Przestrzeń ta jest przeznaczona tylko dla pieszych. Uszanujmy prawo pieszych do przestrzeni bezpiecznej i wolnej od pojazdów. Teren ten jest pod stałym monitoringiem kamer.

Skip to content