Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stypendia Województwa Małopolskiego

Informujemy, iż Samorząd Województwa Małopolskiego podjął inicjatywę dającą możliwość ubiegania się w roku szkolnym/ akademickim 2018/2019 o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, który finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Uczniowie i studenci mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie. Samorząd Województwa Małopolskiego pragnie docenić młodych ludzi, którzy mają talenty i rozwijają swoje pasje, zwyciężają w olimpiadach i w konkursach z różnych przedmiotów czy podczas ogólnopolskich i międzynarodowych zmagań sportowych i artystycznych.

W roku szkolnych/ akademickim 2018/2019 będą przyznawane stypendia dla uczniów i studentów mieszkających na terenie Województwa Małopolskiego.

Dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz w naukach humanistycznych. Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi:
a) W przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5 – 7): 350 zł brutto;
b) W przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425 zł brutto
c) W przypadku uczniów szkoło ponadpodstawowych (w tym ponadgimnazjalnych): 500 zł brutto,

Dla studentów za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a także na naukę nowożytnego języka obcego, stażowe oraz na naukę języka polskiego (dla studentów legitymujących się obywatelstwem innych państw). Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendium wynosi maksymalnie 600 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztów kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800 zł brutto miesięcznie).

Uczniowie i studenci uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe o stypendia mogą się starać od 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl.

Skip to content