Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sukces ucznia LO na olimpiadzie języka francuskiego

Karol Janowiec z klasy IIIa Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie został zakwalifikowany przez Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Francuskiego w Krakowie do etapu okręgowego XXXIX Olimpiady Języka Francuskiego.

Zawody okręgowe, w których wezmą udział najlepsi uczniowie z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego odbędą się w Krakowie 15 stycznia 2016 roku. W każdym województwie za ich organizację odpowiada Komitet Okręgowy.

Program zawodów wymaga od uczestników biegłej znajomości języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie B2, co odpowiada maturze na poziomie rozszerzonym z języka obcego. Jak mówi Opis poziomów biegłości językowej według „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego” (ESOKJ) osoba znająca język na poziomie B2 „rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.”

Sukces Karola jest tym większy, że w szkole jego klasa, która francuskiego uczyła się już w gimnazjum, ma tylko 2 godziny języka tygodniowo. Dla porównania uczniowie zdający na maturze język angielski mają 5-6 godzin lekcyjnych tygodniowo. To aż 3 razy więcej. Cały materiał wykraczający poza program nauczania jego klasy Karol musiał nadrobić we własnym zakresie.

Serdecznie gratulujemy mu tego sukcesu i trzymamy kciuki za powodzenie w dalszych zmaganiach!

Skip to content