Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wiarygodna Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach otrzymała w bieżącym roku szkolnym certyfikat „Wiarygodna szkoła”. Program „Wiarygodna szkoła” powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom.

Synonimem uczestnictwa w programie jest przyznawany certyfikat wiarygodności, który jest dowodem spełniania powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Wiarygodna szkoła podstawowa jest programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną, ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.

Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach, wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobowiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną, do dalszej, efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych.

Skip to content