Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sukces wieńczy dzieło

Deszcz nagród na uroczystym podsumowaniu Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego – Ekoszkoła 2019 dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej, w II kategorii wiekowej- klasy VII, VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum!
Piątego czerwca w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura Urzędu w Tarnowie, odbyła się konferencja zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie- Delegatura w Tarnowie, podsumowująca XI edycję ,,Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego- Ekoszkoła – 2019”, opracowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym, przy wsparciu Małopolskiego Kuratorium Oświaty.
Podczas konferencji podsumowano projekty dotyczące utrwalania i pogłębiania wiadomości przyrodniczo- ekologicznych, budowania świadomości ekologicznej, rozbudzania wrażliwości na piękno środowiska naturalnego, kształtowania aktywnej postawy i kultury ekologicznej oraz inspirowania dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska.
W tej ekologicznej inicjatywie wzięło udział 79 placówek oświatowych z 18 powiatów Małopolski.
Działania ekologiczne, prowadzone w naszej szkole w ramach tego przedsięwzięcia, odbywające się w pięciu obszarach- rundach, określonych regulaminem konkursu, opisaliśmy szczegółowo w artykule, zamieszczonym na łamach kwietniowego wydania Tuchowskich Wieści.
Teraz przyszedł czas na podsumowanie i zebranie owoców wytężonej pracy.
Miło nam poinformować , że nasza szkoła otrzymała w II kategorii wiekowej ,obejmującej klasę VII, VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, aż trzy nagrody – w trzech rundach konkursowych- zdobywając w każdej z rund zaszczytne miejsce trzecie !!!

Serdecznie gratulujemy!
Elżbieta Baran


foto: Filip Czyż, GOK Borzęcin i S.P. Jodłówka Tuchowska

foto: Filip Czyż, GOK Borzęcin i S.P. Jodłówka Tuchowska

Skip to content