Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Świetnie oceniony wniosek !

Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału Administracji Samorządowej” przez PM Doradztwo Gospodarcze, którego beneficjentem jest również Urząd Miejski w Tuchowie zajął I miejsce w rankingu!.

Urząd Miejski w Tuchowie wraz z innymi partnerami/urzędami gmin, przy udziale jako lidera – PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. wystąpili z wnioskiem o dofinansowanie kolejnego projektu szkoleniowo-doradczo-wdrożeniowego w ramach POKL. Projekt zakłada szkolenia oraz wdrożenie systemów, procedur w
trzech filarach dobrego zarządzania, tj.: państwo prawa, skuteczność i efektywność oraz partycypacja i przejrzystość.

Gratulujemy firmie PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. za profesjonalne przygotowanie projektu oraz dokumentacji aplikacyjnej!

Skip to content