Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Święto Patrona i jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Zabłędzy

22 października br. to wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II oraz rocznica inauguracji jego pontyfikatu. Tego dnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy corocznie obchodzimy Święto Patrona Szkoły.

W tym roku z racji przypadającej 10. rocznicy nadania naszej szkole imienia, było ono obchodzone szczególnie uroczyście. Obecnych na niej było wielu gości. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy poprzez swoją obecność uświetnili naszą uroczystość. O. Proboszczowi Bogusławowi Augustowskiemu i ks. Mariuszowi Urbańskiemu dziękuję za odprawienie mszy świętej i skierowane do nas słowo.

Uroczysty akt nadania szkole imienia miał miejsce 2 września 2006 r. podczas liturgii sprawowanej przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Władysława Bobowskiego, który dokonał w tym dniu odsłonięcia i poświecenia tablicy pamiątkowej znajdującej się na froncie budynku szkoły. Pięć lat później 3 września 2011r., dziekan dekanatu tuchowskiego ks. prałat Franciszek Kuczek poświecił sztandar szkoły.

Patron to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości. I tak też robi się w naszej szkole. Cała społeczność szkolna jest niezwykle dumna ze swego patrona i dokłada wszelkich starań, aby jego słowa „W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem” były dla nas drogowskazem w pracy i w życiu.

Wiedza o życiu i dokonaniach Ojca Świętego Jana Pawła II, przekazywana w szkole młodemu pokoleniu rodzi szacunek do patrona, szacunek do szkoły noszącej jego imię, a poprzez to, szacunek do wiedzy i nauki. Motywuje nas do jeszcze większego wspólnego wysiłku, by w szkole było lepiej, mądrzej, ciekawiej i bardziej przyjaźnie, mimo napotykanych rozmaitych przeciwności.

Uroczystość ta, jak podkreślali uczestnicy była bardzo przemyślana, piękna i wzruszająca. Padło podczas niej wiele wspaniałych słów uznania dla całej społeczności szkolnej – Grona Pedagogicznego, uczniów i rodziców. Z całą odpowiedzialnością mogę zacytować słowa fragmentu hymnu naszej szkoły:

„ Ta szkoła to wielka rodzina, w której uczymy się żyć.

A w niej mamy Wielkiego Pasterza, nie będziemy tego kryć.

Nie zabraknie wśród nas miłości, nie zboczymy z wybranych dróg,

Bo On dla nas jest drogowskazem, wskazuje najlepsza z dróg”.
Rodzicom i nauczycielom składam serdeczne podziękowania za wspaniałą współpracę, życzę wszystkim pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a przede wszystkim zdrowia, zadowolenia i optymizmu.

Na zakończenie wszystkim dedykuję znany cytat Jana Pawła II
„ Musicie od siebie wymagać
Nawet, gdyby inni od was nie wymagali”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy – Maria Solarz
Fotorelacja: Krzysztof Jasiński

Skip to content