Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie rozbudowy lewego i prawego wału w Tuchowie

Wojewoda Małopolski informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – na rozbudowę lewego i prawego wału rzeki Białej w mieście Tuchowie (km lokalny wału lewego 0+000 – 1+310 km lokalny wału prawego 0+000 – 1+013) wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego oraz zatwierdzeniem projektów podziałów nieruchomości.

Kliknij, aby przeczytać obwieszczenie.

Skip to content