Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

System informacji przestrzennej: nowe funkcjonalności

W funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa coraz większą rolę odgrywa informacja. W dobie szybkiego rozwoju i tworzenia nowych standardów życia powstaje konieczność dostępu do informacji w sposób szybki i nieograniczony zarówno miejscem, jak i czasem. Należy zauważyć, iż wartość informacji zależy od jej wiarygodności, a właściwie aktualności, szybkości dostępu, a także od sposobu udostępnienia czy prezentacji.

System informacji przestrzennej gminy Tuchów

Od kilku lat stale rośnie popularność Systemów informacji przestrzennej, który posiada również Gmina Tuchów. W ostatnich tygodniach dokonano przeglądu funkcjonalności systemu i zlecono prace umożliwiające jeszcze lepszy dostęp do informacji przestrzennych.

Dużym mankamentem dotychczas działającego systemu był nieczytelny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Tuchowa (MPZP). Wygenerowano dobrej jakości MPZP i został on już opublikowany w SIP (zakładka: Zagospodarowanie przestrzenne). Prowadzone są prace nad ewidencją dróg gminnych oraz warstwą z inwentaryzacją istniejących mediów (wod-kan, energia, gaz i telekomunikacja). Funkcjonalności te pozwolą mieszkańcom na szybką ocenę dostępności poszczególnych mediów na własnych nieruchomościach. Potencjalnie wpłynie to również na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej działek, gdyż informacja o tzw. uzbrojeniu będzie publicznie dostępna.

Prowadzimy również prace nad usprawnieniem procesu wydawania wypisu, wyrysu i zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to na skrócenie czasu oczekiwania na stosowne dokumenty.

Jako ciekawostkę opublikowaliśmy również dwie mapy gminy Tuchów z XVIII i XIX wieku pochodzące z Austriackiego Archiwum Państwowego. Na mapach tych można zobaczyć jak rozwinięte były obszary dzisiejszej gminy Tuchów, którędy przebiegały drogi i rzeki (zakładka: Mapy historyczne).

Prawa autorskie (c) [Österreichisches Staatsarchiv] – wszelkie prawa zastrzeżone (podpis, z.B B „IXa 242”)
Prawa autorskie (c) [Österreichisches Staatsarchiv] – wszystkie prawa zastrzeżone (opracowanie, z.B. „Josephinische Landesaufnahme“ / „Pierwsze wojskowe opracowanie“)

Skip to content