Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szansa na zdobycie nowych umiejętności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o projektach „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa”, „Nowy start w Małopolsce” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, które odbędzie się w Domu Kultury w Tuchowie w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10.00.

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dzięki nim uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.
Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?
• Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować
• Musisz też być związany z Małopolską – mieszkać tu, uczyć się lub pracować
• Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, musisz mieć wykształcenie maksymalnie średnie (maksymalnie liceum lub technikum)
• Osoba z niepełnosprawnościami w wieku 25 – 65 lat, która jest związana z Małopolską
Ile możesz otrzymać dofinansowania?
• Dofinansowanie przyznawane jest w formie bonów. Jeden bon ma wartość 15 zł. Można otrzymać maksymalnie 180 bonów o wartości 2 700 zł w projekcie „Kierunek Kariera” oraz maksymalnie 337 bonów o wartości 5 055 zł w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”
• Za każdy bon trzeba zapłacić 13% jego wartości w projekcie KK i 15% jego wartości w projekcie KKZ
Na co możesz otrzymać dofinansowanie?
• Na szkolenia ogólne w projekcie „Kierunek Kariera”: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E
• Na szkolenia zawodowe w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych, język obcy zawodowy, prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E, D,T wraz z kwalifikacją, studia podyplomowe.
Jeżeli powróciłeś z zagranicy i pozostajesz bez pracy, także mamy dla Ciebie wsparcie.
Dla osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy realizujemy projekt „Nowy Start w Małopolsce”, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania umożliwiającego dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Gdzie możesz otrzymać dodatkowe informacje?
• Urząd Miejski w Tuchowie, tel. 14 65 25 176
• Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, tel. 14 62 69 940

Skip to content