Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szkolenia kadr Urzędu Miejskiego w Tuchowie

Projekt skierowany jest do pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Projektodawcą oraz realizatorem inicjatywy jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Projekt realizowany będzie od listopada 2008 do lipca 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucją wdrażającą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Projekt ma na celu zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez popularyzację wśród urzędników postawy zorientowanej na obywatela jako klienta, zwiększenie kompetencji urzędników samorządowych w kluczowych obszarach wpływających na efektywność pracy urzędu oraz promowanie wśród kadry zarządzającej pozytywnego nastawienia do wprowadzania rozwiązań systemowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr urzędów.
Projekt skierowany jest do tych urzędów, które same dostrzegają potrzebę podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Grupę docelową projektu stanowi 170 urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które zostały wyłonione na podstawie analizy zgłoszeń z terenu całej Polski. Wśród nich znalazł się również Urząd Miejski w Tuchowie.

Skip to content