Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zmiany kompetencji

Sprawami kombatantów, parkami krajobrazowymi, a także zezwoleniami na prowadzenie gabinetów psychologicznych zajmie się samorząd województwa. Od 1 sierpnia szykują się zmiany w kompetencjach wojewody.

Wojewoda nie będzie już miał swojego pełnomocnika ds. kombatantów i osób represjonowanych. Sprawami środowisk kombatanckich będzie się zajmował samorząd województwa, a nie, jak dotychczas, Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydział ten nie będzie również wydawał zezwoleń na prowadzenie prywatnej praktyki psychologicznej ani nadzorował gabinetów psychologicznych – będzie to robił marszałek.
Sejmik województwa będzie odpowiadał za sprawy parków krajobrazowych – będzie je tworzył, likwidował, wyznaczał i zmieniał ich granice. Członkowie rad parków krajobrazowych i dyrektorzy parków powoływani będą przez zarząd województwa.

Pomników przyrody nie będzie też już ustanawiał wojewoda, lecz rada gminy.

Wojewoda nie będzie już rozpatrywał kwestii scalania gruntów – przestanie być organem wyższego stopnia w stosunku do starosty. Do Urzędu Marszałkowskiego przejdzie też wydawanie zezwoleń na prowadzenie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wszystkie te zmiany wynikają z uchwalonej 23 stycznia tego roku ustawy dotyczącej nowej organizacji i podziału zadań administracji publicznej w województwie.

Skip to content