Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza na szkolenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych. To niepowtarzalna okazja, żeby z jednej strony zdobyć merytoryczną i precyzyjną wiedzę o tym jak prawidłowo wypełnić wnioski, a z drugiej mieć wpływ na politykę województwa w obszarze funkcjonowania organizacji pozarządowych, w najbliższej przyszłości.

Celem szkolenia będzie omówienie prawidłowego sposobu wypełniania ofert i sprawozdań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Ponadto przedstawione zostaną najczęstsze wątpliwości pojawiające się przy wypełnianiu druków wraz z omówieniem najczęściej występujących błędów i nieścisłości w dokumentach ofertowych.

Szkolenie połączone będzie z konsultacjami „Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017”. Podczas spotkania przybliżona zostanie wizja współpracy UMWM z organizacjami pozarządowymi w perspektywie kilku najbliższych lat. Będzie to okazja do dyskusji nad kształtem dotychczasowej współpracy, a także możliwość wymiany uwag i spostrzeżeń dotyczących kierunków rozwoju dalszego współdziałania.

Terminy i miejsca spotkań:
– 10 października 2012 r. (środa) o godz. 11:00 w Tarnowie, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, sala konferencyjna (parter).
– 10 października 2012 r. (środa) o godz. 16:00 w Nowym Sączu, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33.
– 12 października 2012 r. (piątek) o godz. 16:30 w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, s. 414.

Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności do 9 października 2012 r. pod nr tel. 12 61 60 988, 12 61 60 966 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@umwm.pl

Szkolenie jest bezpłatne.

Skip to content