Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szkolenie z zakresu obsługi komputera, wykorzystania internetu

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju informuje że rozpoczyna realizację cyklu szkoleń.
Pierwszy cykl szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców gmin Pogórza – szkolenia podnoszące umiejętności komputerowe (szkolenia z zakresu obsługi komputera, wykorzystania internetu) odbędzie się w listopadzie 2007.
Warsztaty odbędą się w Gminnym Centrum Informacji w Tuchowie, Ul. Chopina 10 33-170 Tuchów.
ZAPRASZAMY wszystkich chętnych do skorzystania. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Zgłoszenia na warsztaty można dokonać telefonicznie 014 6525 436, e-mailem pogostoro@tuchow.pl , dk@tuchow.pl lub osobiście w biurze realizacji projektu przy ul. Chopina 10.

HARMONOGRAM I PROGRAM WARSZTATÓW

2 – listopada (piątek) – 2007
Godz. 10.00 do 12.00 – Tworzenie i technika budowania blogów internetowych

Godz. 12.00 do 12.30 – Serwis kawowy
Godz. 12.30 do 14.00 – Tworzenie blogów internetowych, technika budowania blogów.
Godz. 14.00 do 15.00 – Ćwiczenia

3 – listopada (sobota) – 2007
Godz. 10.00 do 12.00 – Tworzenie blogów internetowych, zamieszczanie informacji.
Godz. 12.00 do 12.30 – Serwis kawowy
Godz. 12.30 do 14.00 – Tworzenie blogów internetowych, zamieszczanie informacji
Godz. 14.00 do 15.00 – Ćwiczenia

10 – listopada ( sobota) – 2007
Godz. 10.00 do 12.00 – Tworzenie arkusza kalkulacyjnego
Godz. 12.00 do 12.30 – Serwis kawowy
Godz. 12.30 do 14.00 – Tworzenie arkusza kalkulacyjnego
Godz. 14.00 do 15.00 – Ćwiczenia

17 – listopada ( sobota) – 2007
Godz. 10.00 do 12.00 – Arkusz kalkulacyjny – w planowaniu budżetu projektu
Godz. 12.00 do 12.30 – Serwis kawowy
Godz. 12.30 do 14.00 – Arkusz kalkulacyjny – w planowaniu budżetu instytucji
Godz. 14.00 do 15.00 – Ćwiczenia

ZAPRASZAMY – w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko i adres zamieszkania.

K O R Z E N I E P R Z Y S Z Ł O Ś C I P O G Ó R Z A – Aktywizacja Społeczności Lokalnej” projekt nr L/02/043/2006 realizowany w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader +” – Schemat II
www.psr.tuchow.pl

Skip to content