Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szlakiem po Tuchowie i okolicach

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica oraz Dom Kultury w Tuchowie zapraszają do udziału w konkursie wiedzy pn. „Szlakiem po Tuchowie i okolicach” – edycja I. Czasy legendarne, który odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury w Tuchowie. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Tuchowa.

Regulamin konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV oraz V szkoły podstawowej.
2. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów zainteresowania dziejami Tuchowa i okolic, rozwijanie poczucia patriotyzmu lokalnego oraz ukazania wyjątkowości Tuchowa na tle wydarzeń związanych z historią naszego kraju.
Literatura:
https://www.tuchow.pl/legenda/
• Legendy o Tuchowie.
• Legendy o Siedliskach.
• Legendy o Dąbrówce Tuchowskiej.
• Legendy o Piotrkowicach.
Kazimierz Plebanek „Tuchów w opowieściach baśniowych”, Tuchów 2012 r.
• O królu, który zagościł w Tuchowie.
• Jak król Kazimierz Wielki wioskę Tuchów przemienił w miasto.
• Jak to mnich Melaniusz zapalił w Tuchowie kaganek oświaty.
Agnieszka Ostrowska „Legendy znad Dunajca”, Łapczyca 2016 r.
• O chciwym panu Ciężkowic i karze, jaką sprowadził na swe ziemie, s. 8 -15.
• O solnej osadzie nad rzeką Białą, która Tuchowem się stała, s. 16 -22.
• O niestrudzonych mieszkańcach Pleśnej i Diablim Kamieniu u podnóża Góry Wał”, s. 54 – 59.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Szkoła zgłasza do udziału w konkursie jedną trzyosobową drużynę.
2. Każda drużyna opracowuje kolaż wybranej postaci związanej z legendarnym Tuchowem lub okolicami.
• Format pracy powinien być nie mniejszy niż A3.
• Zachęcamy do tworzenia pięknych, kolorowych prac, w których uczniowie wykażą się swą fantazją.
• Ocena pracy będzie częścią składową oceny końcowej drużyny. Ocenie podlega zgodność merytoryczna pracy z tematem konkursu, walory artystyczne, oryginalność w ujęciu tematu.
• Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, nazwa i adres szkoły.
3. Pracę dostarczamy w dniu konkursu. Prace nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność organizatora!
4. Uczniowie przygotowują się merytorycznie na podstawie podanej literatury – drugą częścią konkursu będzie sprawdzian wiedzy w trakcie, którego drużyny będą odpowiadać na przygotowane przez organizatora konkursu pytania. Istnieje możliwość udostępnienia literatury konkursowej.
5. Aby zgłosić się do konkursu należy przesłać kartę zgłoszeń na adres szkoły zs.tuchow@interia.pl, bądź złożyć osobiście do 22 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Skip to content