Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: 631

Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej już na ukończeniu

Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące budowy wiaty turystycznej i zagospodarowania terenu wokół wieży widokowej zlokalizowanej w Jodłówce Tuchowskiej na działce nr 417/3 w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I” zadania pn: „Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej”. (więcej…)

Skip to content