Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Technikum ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w tegorocznym rankingu „Perspektyw”

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował najnowszy Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych z 2016 r. W kategorii ranking egzaminów zawodowych – zawód technik ekonomista bardzo dobrze wypadli uczniowie technikum ekonomicznego w ZSP w Tuchowie zajmując wysokie 43 miejsce w Polsce ze zdawalnością egzaminu zawodowego 100%.

Serdeczne podziękowania należą się ubiegłorocznym absolwentom technikum ekonomicznego dzięki którym szkoła znalazła się w ogólnopolskim rankingu. Warto zaznaczyć, że 100% zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista miała miejsce nie tylko w roku szkolnym 2014/2015, ale również w roku 2013/2014 i 2012/2013.

Skip to content