Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Trwają prace przy boisku szkolnym przy LO w Tuchowie

Trwają prace związane z wymianą nawierzchni urazowej na bezpieczną na boisku przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tuchowie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu Małopolskie boiska, a finansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Gminę Tuchów oraz Powiat Tarnowski.

W zakresie prac znajdują się:
– roboty rozbiórkowe,
– wykonanie nawierzchni boiska o wymiarach 44 x 22 m
– wyposażenie boiska w bramki i piłkochwyty
– wykonanie ogrodzenia, ciągów pieszych, małej architektury i zagospodarowanie terenów zielonych.

Finansowanie – koszt całkowity: 475 840,00 zł
– Województwo Małopolskie 194 542,00 zł
– Gmina Tuchów 120 649,00 zł
– Powiat Tarnowski 160 649,00 zł

Celem realizacji projektu Małopolskie boiska jest:
• wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na przyszkolnych boiskach,
• zwiększenie dostępności do podstawowej bazy sportowej,
• zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego,
• popularyzacja zajęć ruchowych, a tym samym rozwijanie przyszłych talentów sportowych,
• poprawa kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Skip to content