Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Trwają prace przy budynku Sokoła i wieży widokowej w Jodłowce Tuchowskiej

Od wczesnej wiosny trwają prace budowlane przy budynku Sokoła w Tuchowie oraz przy wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej.

Modernizacja zabytkowego budynku Sokoła w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostosowaniem obiektu do funkcji muzealnych
Modernizacja budynku „Sokoła” obejmuje prace remontowo – budowlane (m.in. kanalizację deszczowa i drenaż opaskowy, izolacja pionowa ścian z podbiciem fundamentów, schody do muzeum miejskiego, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, adaptacja pomieszczeń piwnicznych, instalacje elektryczne zewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne), remont elewacji, roboty drogowe – remont otoczenia wokół obiektu.

Termin zakończenia prac zgodnie z umowa upływa 31 października 2018 r.

Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś 6 Dziedzictwo regionalne; działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego; poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące budowy wiaty turystycznej i zagospodarowania terenu wokół wieży widokowej zlokalizowanej w Jodłówce Tuchowskiej na działce nr 417/3 w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I” zadania pn: „Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej”.

Termin zakończenia prac na przedmiotowym budynku zgodnie z umową upływa 30 czerwca 2018 r.

Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś 6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Tytuł projektu A Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionach.
Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna.

Skip to content