Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

U żłóbka w Betlejem

„U żłóbka w Betlejem’’ to tytuł jasełek przygotowanych przez grupę teatralną z Kielanowic. Premiera odbyła się 10 stycznia 2010 r. w klubie osiedlowym Kielanowic na spotkaniu opłatkowym.
Po raz drugi dzieci i młodzież wystąpiły 23 stycznia przed mieszkańcami Domu Pogodnej Jesieni prowadzonym przez siostry Józefitki. Natomiast dzień później, w niedzielę przed publicznością na scenie parafialnej gościnnych ojców redemptorystów.
Wraz z Maryją i Józefem, aniołami, pasterzami, trzema królami, Herodem, diabłami po raz kolejny odkrywamy tajemnicę Bożego Narodzenia.
W przedstawieniu wzięło udział 34 dzieci i młodzieży, od przedszkola do szkoły średniej. Próby odbywały się od listopada do 9 stycznia, w każdą sobotę po południu. Nie byłoby tak udanego występu bez zaangażowania i pomocy dorosłych. I tak dekoracje i scenografię (w klubie i w sali teatralnej ojców redemptorystów) obmyśliła Renata Grzenia, a pomagały jej dzielnie: sołtys Grażyna Czop, zastępca Elżbieta Ziółko, Janina Pikus i Renata Sokołowska. Podkłady muzyczne przygotował Wiesław Cieśla. Stroje zostały wypożyczone od pań: Renaty Szeląg i Anny Totoś. Natomiast stroje aniołków i pasterzy wykonali rodzice. Przedstawienie wyreżyserowała Renata Gąsior.
Należy dodać, że dzieci i młodzież w jasełkach prezentują się już od trzech lat. Jak również w grupie kolędniczej wędrującej od domu do domu z życzeniami wszelkiej pomyślności.
Niech ta Gwiazda Betlejemska, która świeci wam o zmroku, zaprowadzi was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.

Tego życzy w imieniu grupy dzieci i młodzieży z Kielanowic
Renata Gąsior

Zdjęcia: Krzysztof Jasiński

Skip to content