Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Umowa na „strefę” podpisana

5 grudnia w tuchowskim ratuszu podpisana została umowa na dofinansowanie budowy Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Urząd Marszałkowski reprezentował Stanisław Sorys, natomiast gospodarzy Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś oraz Skarbnik Gminy Magdalena Marszałek i to właśnie oni złożyli podpisy na umowie.

Burmistrz Tuchowa już od dawna zabiegał o uaktywnienie terenów przemysłowych przy ul. Długiej, poprzez budowę nowej drogi dojazdowej spełniającej odpowiednie standardy oraz pełne ich uzbrojenie infrastrukturalne. Jednak dopiero teraz, dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych stało się to możliwe.

Podpisanie umowy

Projekt będzie dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (MRPO), Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schematu A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

MRPO

Wartość całego projektu to ponad 7 mln zł, z czego 5,6 mln zł to wartość dofinansowania ze środków unijnych. Środki te pozwolą na wybudowanie nowej drogi dojazdowej, dróg, parkingów oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej wewnątrz strefy. Efektem tych działań będzie lokowanie w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej nowych przedsiębiorstw oraz rozwój obecnych, które zapewnią nowe miejsca pracy.

Oto relacja fotograficzna z tego wydarzenia.

Skip to content