Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Umowa o dofinansowanie remontu „Sokoła” podpisana

Do końca 2018 r. – dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – renowację przejdzie zabytkowy budynek „Sokoła” w Tuchowie, w którym będzie działać muzeum. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie tego zadania podpisał Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, Skarbnik Gminy Szczepan Makarski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys.

Swoje oblicze zmieni tuchowski „Sokół”, gdzie obecnie znajdują się biura, sąd i restauracja. Dzięki dofinansowaniu kwotą ponad 1,1 mln zł wybudowany w latach 1910-1911 zabytkowy budynek zostanie przystosowany do działalności muzeum miejskiego, które powstało z inicjatywy mieszkańców Tuchowa w 2013 r. Ze względu na panującą wilgoć oraz zły stan techniczny, część pomieszczeń budynku pozostaje niewykorzystana. Dzięki zakupionemu wyposażeniu oraz przeprowadzonemu remontowi eksponaty pochodzące z Muzeum Miejskiego w Tuchowie będą mogły być wreszcie eksponowane w lepszych warunkach.

Po modernizacji zainstalowane zostanie także nowe oświetlenie budynku, jego elewacja zostanie oczyszczona i uzupełniona o brakujące elementy, a konserwację przejdą wieżyczki. Ponadto, cały zabytkowy budynek doczeka się iluminacji świetlnej.

Renowacja budynku „Sokoła” w Tuchowie będzie możliwa dzięki konkursowi na ochronę zabytków (RPO WM 6.1.1). Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu w sumie 37 projektów z całej Małopolski na łączną kwotę ponad 123,5 mln zł.


Źródło: www.tarnow.pl

Skip to content