Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Umowy podpisane

Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś podpisał kolejne umowy na dotacje oraz z wykonawcami inwestycji, które będą realizowane ze środków unijnych. Są to dotacje z Programu rozwoju obszarów wiejskich, Radosna szkoła oraz Programu operacyjnego kapitał ludzki.

Do Zespołu Szkół w Burzynie z dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw dla najmłodszych uczniów tej szkoły. Dotacja na to zadanie wynosi 5 998 zł.
Kolejny z projektów pt. „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” będzie realizowany od września 2012 do czerwca 2013 roku i w całości będzie finansowany ze środków unijnych. Wezmą w nim udział uczniowie klas I-III z placówek: Szkoły Podstawowej w Burzynie, Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej, Szkoły Podstawowej w Siedliskach, Szkoły Podstawowej w Tuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Zabłędzy. W sumie w zajęciach dodatkowych weźmie udział 407 uczniów. We wszystkich szkołach biorących udział w projekcie zostanie przeprowadzonych 2700 godzin lekcyjnych dodatkowych zajęć! Oprócz zajęć lekcyjnych szkoły zostaną dopasożone w pomoce dydaktyczne za kwotę 22 884 zł, a łączna dotacja wynosi ponad 229 tys. zł
Ostatnia z umów, którą w ostatnich dniach podpisał Burmistrz Tuchowa, była umową na rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Tuchów. Inwestycja ta dotyczy miejscowości Siedliska, Lubaszowa, Buchcice i Łowczów. Umowa została zawarta z: Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Spółka z o.o. z Jasła na kwotę 859 674,07 zł brutto całego zadania.
Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
PROW

Umowa PROW

Skip to content