Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Uproszczony plan urządzenia lasów

Informujemy mieszkańców Gminy Tuchów, że uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminie Tuchów, na terenie obrębów ewidencyjnych: Buchcice, Burzyn, Dąbrówka tuchowska, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Siedliska, Trzemesna, Zabłędza i Tuchów, został zatwierdzony przez Starostę Tarnowskiego na okres od 01-07-2019 r. do 31-12-2028 r.

W związku z powyższym będą obowiązywać inne zasady uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew w lasach. W kwestii stosowania w praktyce uproszczonego planu urządzenia lasu należy kontaktować się z leśniczym z Nadleśnictwa Gromnik Panem Józefem Popielą, podczas jego dyżurów w Urzędzie Miejskim w Tuchowie w pok. nr 5, w I i III wtorki danego miesiąca w godz. 8.00 – 10.00.

Skip to content