Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Uroczyste otwarcie Przedszkola „Polak Mały” w Piotrkowicach

2 września 2019r. swoją działalność rozpoczęło długo oczekiwane przez społeczeństwo lokalne Publiczne Przedszkole „Polak Mały” w Piotrkowicach. Do placówki zapisano 20 dzieci w wieku 2,5-6 lat.

11 października odbyło się uroczyste otwarcie połączone z pasowaniem na przedszkolaka. Uroczystego otwarcia dokonała burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej panem Stanisławem Obrzutem, radnymi, sołtysem Kazimierzem Solakiem, proboszczem Stefanem Michalskim oraz panią dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Barbarą Polek.

W uroczystościach udział wzięli wszyscy rodzice pasowanych dzieci, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Występy dzieci dostarczyły wszystkim dużo radości i uśmiechu. Zaprezentowane wiersze i piosenki nawiązywały do piękna naszej Ojczyzny, zawierały treści patriotyczne. Po zdanym „egzaminie”, który przeprowadził Samorząd Szkolny dzieci przedszkolne zostały przez panią dyrektor Barbarę Polek uroczyście pasowane na przedszkolaków.

Dzieci na pamiątkę tego wydarzenia otrzymały pamiątkowy dyplom, własnoręcznie zrobione medale oraz drobne upominki.

W kolejnym punkcie uroczystości zaproszeni goście poproszeni zostali przez panią dyrektor o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia. Pierwsza głos zabrała pani burmistrz Magdalena Marszałek, która gratulowała dzieciom udanego występu, a pani dyrektor wytrwałości w dążeniu do celu. Życzyła sukcesów w nowo otwartej placówce. W swoim przemówieniu nawiązała również do naszego regionu małopolski wręczając na ręce pani dyrektor książkę 100% Małopolska oraz słodkie „co nieco”. Przybyli goście w wygłaszanych przemówieniach nie szczędzili ciepłych słów, chwalili dzieci za występy, a panią dyrektor za upór, wytrwałość w dążeniu do otwarcia długo oczekiwanego przedszkola.

Na zakończenie uroczystości wszyscy przybyli goście na czele z panią burmistrz i panią dyrektor dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi – tym samym ogłaszając otwarcie przedszkola „Polak Mały”.

Słodka niespodzianka przygotowana przez rodziców zakończyła tę ważną, podniosłą i historyczną uroczystość.

Barbara Polek

Skip to content