Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urząd nie potwierdza własnoręczności podpisu

Urząd Miejski w Tuchowie informuje mieszkańców, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.02.2007 roku w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. Nr 27 poz. 185) Burmistrz Tuchowa nie poświadcza własnoręczności podpisu. Uprawnionym do dokonywania tej czynności jest notariusz, który również poświadcza zgodność odpisu, wyciągu bądź kopii z okazanym dokumentem – nie pochodzącym z gminy (art. 96 Ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie – Dz. U. Nr 42 z 2002 r. poz. 369 z pózn. zm.). Ponadto informujemy, że powyższe czynności załatwiane u notariusza są odpłatne.

Skip to content