Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Tuchowa uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Tuchów wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.
W związku z powyższym w terminie do dnia 28 października 2019 r. (poniedziałek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Tuchów mogą zgłaszać się do udziału w programie. Kartę zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie (pokój nr 7 w ratuszu) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, 33-170 Tuchów, Rynek 1 (decyduje data stempla pocztowego).
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.
Realizacja programu na terenie Tuchowa będzie uzależniona od uzyskania dotacji.

Pobierz: kartę zgłoszenia

Skip to content