Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Uwaga na barszcz Sosnowskiego!

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. W ramach tego programu istnieje możliwość pozyskania przez gminę dofinansowania na realizację ww. zadania.


Barszcz Sosnowskiego – kwiatostan, fot. wikipedia.org


Barszcz Sosnowskiego – liście, fot. wikipedia.org

Dlatego też zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Tuchów, którzy posiadają informację o występowaniu tej rośliny na terenie naszej gminy, o zgłaszanie miejsc, w których została ona zaobserwowana.
Zgłoszenia można dokonać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie (w biurze obsługi klienta), telefonicznie pod numerem tel. 14 6525474 oraz drogą
elektroniczną na adres e-mail: um@tuchow.pl

Informacje na temat miejsc występowania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Tuchów prosimy składać w terminie do 10 sierpnia 2015 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– nazwę miejscowości,
– orientacyjne miejsce występowania rośliny (nr działki, obręb),
– orientacyjną powierzchnię zajmowaną przez rośliny lub orientacyjną liczbę sztuk,
– wskazanie właściciela/zarządcy gruntu,
– dokumentację fotograficzną (w przypadku braku możliwości wykonania szczegółowy opis miejsca występowania),
– wskazanie osoby do kontaktu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu).

Więcej informacji na temat tej rośliny można znaleźć w Wikipedii.

Przydatne informacje, które m. in. ułatwią identyfikację barszczu Sosnowskiego znajdziecie państwo w filmie umieszczonym poniżej:

Ulotka dot. barszczu Sosnowskiego, przygotowana przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Skip to content