Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Powrót do Tuchowa sztandaru LOK

W Muzeum Miejskim w Tuchowie miała miejsce skromna, ale ważna uroczystość. 14 lipca 2015 roku do muzeum został przekazany sztandar Ligi Obrony Kraju w Tuchowie. Sztandar ten został oddany w depozyt Małopolskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu LOK w Krakowie po całkowitym zaprzestaniu działalności ligi w naszym mieście i sprzedaży budynku przy ul. Kopernika. Staraniem byłych członków tuchowskiej LOK i serdecznej przychylności władz ligi, sztandar wraz z innymi dokumentami (kroniki i in.) powrócił do Tuchowa.

Uroczystego przekazania, w imieniu Zarządu Głównego LOK, dokonali: dyrektor Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie – Marek Stasiak i członek Zarządu Wojewódzkiego, prezes Zarządu Powiatowego LOK w Tarnowie – Witold Wardzała.
W uroczystości uczestniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Wrona, burmistrz Tuchowa – Adam Drogoś i najważniejsi goście, czyli członkowie pocztu sztandarowego, którzy sztandar pielęgnowali i byli jego asystą – Stefan Gąsior i Kazimierz Hudyka. Niestety chorąży pocztu – Józef Bednarz nie doczekał tej chwili. Byli też obecni ostatni instruktorzy Ośrodka Szkolenia Kierowców – Franciszek Turaj i Władysław Pierzchała.

Należy podziękować prezesowi Ligi Obrony Kraju w Warszawie, Grzegorzowi Jarząbkowi, za natychmiastowe podjęcie działań umożliwiających Zarządowi Okręgu w Krakowie dokonania przekazania tak ważnych dla naszego miasta pamiątek i umożliwieniu ich powrotu tu, gdzie ich prawdziwe miejsce.
Sztandar został ufundowany w 1978 roku przez ówczesny Urząd Miasta i Gminy w Tuchowie i tuchowskie społeczeństwo, staraniem założyciela i pierwszego prezesa LOK w Tuchowie – Czesława Dudka. Od tej chwili towarzyszył wszystkim ważnym wydarzeniom i rocznicom. Uczestniczył w uroczystościach świeckich i religijnych. Poczet sztandarowy w osobach: Józef Bednarz – chorąży pocztu, Stefan Gąsior i Kazimierz Hudyka – asysta, w niezmienionym składzie przez ponad 20 lat, byli najlepszymi opiekunami sztandaru. Później, ze względów zdrowotnych, skład pocztu zmieniał się w zależności od potrzeb, jednak zawsze prezentował się doskonale.
Sztandar wrócił do Tuchowa i znalazł poczesne miejsce w Muzeum Miejskim. Obecni na uroczystości byli członkowie pocztu sztandarowego oraz członkowie LOK-u z wielkim wzruszeniem wzięli w niej udział. Rzecz do szczęśliwego końca doprowadził i uroczystość poprowadził były Prezes Zarządu Gminnego LOK w Tuchowie, niżej podpisany.
Stanisław Jaworski

Skip to content