Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

W niedzielę wybieramy sołtysów i członków rad sołeckich i osiedlowych

W niedzielę 17 marca 2019 r. odbędą się wybory do organów jednostek pomocniczych gminy Tuchów. Wybory przeprowadzone zostaną w 13 sołectwach i 3 osiedlach, w tym dwóch nowych tj. Tuchów-lewobrzeżny i Tuchów-prawobrzeżny. Głosować będziemy w lokalach wyborczych w godzinach od 7.00 do 17.00.

W sołectwach: Jodłówka Tuchowska, Kozłówek, Piotrkowice i Trzemesna oraz osiedlu Garbek nie będą przeprowadzane wybory do rad, ze względu na zgłoszenie się kandydatów w liczbie równej statutowemu składowi rady. W pozostałych sołectwach i osiedlach wybieramy radnych w statutowej liczbie: Buchcice (7), Burzyn (9), Dąbrówka Tuchowska (7), Karwodrza (7), Lubaszowa (7), Łowczów (5), Meszna Opacka (5), Siedliska (9), Zabłędza (7), Kielanowice (15), Tuchów-lewobrzeżny (15), Tuchów-prawobrzeżny (15).
W sołectwach: Burzyn, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice, Siedliska, Trzemesna oraz Łowczów zgłoszono tylko jednego kandydata na sołtysa, w związku z tym wyborcy głosować będą za lub przeciw kandydatowi, stawiając znak „x” w kratce oznaczonej „TAK” lub na „NIE”.
W sołectwach gdzie zgłoszono 2 lub więcej kandydatów na sołtysa, wyborcy głosować będą na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce obok jego nazwiska.
W wyborach do rad sołeckich i osiedlowych, wyborcy głosować będą stawiając znak „x” w kratce obok wybranych kandydatów w liczbie nie większej niż statutowa liczba radnych.

Mieszkańcy osiedla Tuchów-prawobrzeżny głosować będą w lokalu, którego siedziba znajduje się w klasztorze oo. Redemptorystów, w sali „Teologicznej”, wejście przez furtę zgodnie z oznaczeniami.

Pozostałe obwody oraz siedziby lokali wyborczych można pobrać tutaj.

Przypominamy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy i tp.).

Inne niezbędne informacje dotyczące tych wyborów, w tym wykazy zgłoszonych kandydatów można znaleźć na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

Skip to content