Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyniki głosowania na sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych

Poniżej prezentujemy wyniki głosowania na sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych, sporządzone na podstawie protokołu z 17 marca 2019 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuchowie. Wybory sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedlowych przeprowadzono w 16 obwodach wyborczych. Wybrano: 13 sołtysów, 87 członków rad sołeckich i 60 członków rad osiedlowych.

Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 16 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja stwierdza, co następuje:

1. W Obwodzie wyborczym nr 1 w Buchcicach
Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.
A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany sołtysem:

HARAŃCZYK WŁADYSŁAW – 108

B. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na członków rady sołeckiej:

1) RĄPAŁA JAN – 145
2) PRZYBYŁA ARTUR – 127
3) NAWROCKI MARCIN – 114
4) BARAN ELŻBIETA – 108
5) OKAZ PIOTR – 101
6) CISZEK MAREK – 98
7) KRAS WIESŁAW – 61

2. W Obwodzie wyborczym nr 2 w Burzynie wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Kandydat na sołtysa ROPSKI WACŁAW otrzymał ważnie oddanych głosów:

za 153 oraz przeciw 28 i został wybrany sołtysem.

B. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na członków rady sołeckiej:

1) PYPEĆ TOMASZ – 114
2) DURAN MIECZYSŁAW – 98
3) WESOŁOWSKI GRZEGORZ – 96
4) NALEPKA MAREK – 83
5) ZAUCHA RAFAŁ – 81
6) CHWISTEK KAZIMIERZ – 78
7) GACEK KRZYSZTOF – 67
8) NALEPKA WOJCIECH – 65
9) STANUCH ARTUR – 65

3. W Obwodzie wyborczym nr 3 w Dąbrówce Tuchowskiej wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Kandydat na sołtysa HUDYKA JAROSŁAW otrzymał ważnie oddanych głosów:

za 129 oraz przeciw 7 i został wybrany sołtysem.

B. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na członków rady sołeckiej:

1) STAŃCZYK PIOTR – 86
2) GOLINOWSKI ROBERT – 73
3) HUDYKA DOMINIK – 73
4) KRAS ALICJA – 72
5) MAREK STANISŁAW – 52
6) MLECZKO JAN – 50
7) HUDYKA TADEUSZ – 50

4. W Obwodzie wyborczym nr 4 w Jodłówce Tuchowskiej wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Kandydat na sołtysa MIKOSZ IRENEUSZ otrzymał ważnie oddanych głosów:

za 115 oraz przeciw 108 i został wybrany sołtysem.

B. Na podstawie § 15. ust. 4 Zasad i Trybu Wyboru Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. wyborów członków rady sołeckiej sołectwa Jodłówka Tuchowska nie przeprowadzono. Za członków rady sołeckiej uznaje się zgłoszonych kandydatów, tj.:

1) BEDNARZ KRZYSZTOF
2) BOCHENEK JUSTYNA
3) OSIKA KATARZYNA
4) PODRAZA KATARZYNA
5) SŁOMSKA HALINA
6) SŁOMSKI ARTUR
7) SZARY JÓZEF
8) ZBYLUT WALDEMAR
9) ZIĘCINA KATARZYNA

5. W Obwodzie wyborczym nr 5 w Karwodrzy

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany sołtysem:

GAWRYAŁ KAZIMIERZ – 186

B. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na członków rady sołeckiej:

1) GAWRYAŁ ALEKSANDER – 187
2) GAWRYAŁ JAN – 174
3) JOP KAZIMIERZ – 172
4) SKRZEK MARCIN – 157
5) KRZEMIEŃ ALBERT – 151
6) MIKOS MICHAŁ – 137
7) WÓJCIK CZESŁAW – 119

6. W Obwodzie wyborczym nr 6 w Lubaszowej wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana sołtysem:

WIŚNIOWSKA MARIA – 102

B. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na członków rady sołeckiej:

1) SKROBOT PIOTR – 112
2) SZCZERBA DANIEL – 110
3) NALEPKA ROMAN – 108
4) BARAN KRZYSZTOF – 104
5) POLAK GRAŻYNA – 103
6) MORĄG PAWEŁ – 100
7) LISAK ANDRZEJ – 70

7. W Obwodzie wyborczym nr 7 w Piotrkowicach wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Kandydat na sołtysa SOLAK KAZIMIERZ otrzymał ważnie oddanych głosów:

za 52 oraz przeciw 13 i został wybrany sołtysem.

B. Na podstawie § 15. ust. 4 Zasad i Trybu Wyboru Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. wyborów członków rady sołeckiej sołectwa Piotrkowice nie przeprowadzono. Za członków rady sołeckiej uznaje się zgłoszonych kandydatów, tj.:

1) CICH RENATA
2) CISZEK SYLWIA
3) KAJMOWICZ BERNADETA
4) KULIG PRZEMYSŁAW PIOTR
5) SIWEK DAWID

8. W Obwodzie wyborczym nr 8 w Siedliskach wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Kandydat na sołtysa URBANEK JERZY otrzymał ważnie oddanych głosów:

za 250 oraz przeciw 66 i został wybrany sołtysem.

B. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na członków rady sołeckiej:

1) JUREK WOJCIECH – 155
2) ŁĄTKA HENRYK – 132
3) WOJTANOWSKA MAŁGORZATA Aneta – 131
4) SŁOWIK ARKADIUSZ – 126
5) CZOPEK ZBIGNIEW – 125
6) BAJOREK GRZEGORZ – 122
7) BIEŃ ZYGMUNT – 114
8) ŁĄTKA MARIUSZ – 114
9) MICHALIK JAKUB – 108

9. W Obwodzie wyborczym nr 9 w Trzemesnej

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Kandydat na sołtysa ŁĄCKI JERZY otrzymał ważnie oddanych głosów:

za 98 oraz przeciw 2 i został wybrany sołtysem.

B. Na podstawie § 15. ust. 4 Zasad i Trybu Wyboru Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. wyborów członków rady sołeckiej sołectwa Trzemesna nie przeprowadzono. Za członków rady sołeckiej uznaje się zgłoszonych kandydatów, tj.:

1) BUDZIK TADEUSZ
2) JACHYM KONRAD
3) KAWA MAREK
4) KRUCZEK ADAM
5) SREBRO STANISŁAW

10. W Obwodzie wyborczym nr 10 w Zabłędzy odbyły się wybory na sołtysa. Głosowanie przeprowadzono.

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana sołtysem:

MICHAŁEK EWA – 172

B. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na członków rady sołeckiej:

1) CHWISTEK ROBERT – 156
2) KĘPA ADOLF – 137
3) ŁUKASIK RENATA – 127
4) MARCINEK ŁUKASZ – 126
5) PATYK KRZYSZTOF – 125
6) TYRKA MAŁGORZATA – 118
7) IWAN LILIANNA – 100

11. W obwodzie wyborczym nr 11 w Mesznej Opackiej wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana sołtysem:

FURA KAZIMIERA – 92

B. Najwięcej ważnie oddanych głosów do rady sołeckiej otrzymali:

1) GUT ZYGMUNT – 102
2) SARAD PIOTR – 93
3) ORŁÓW WŁADYSŁAW – 66
4) BOGDANOWICZ TADEUSZ – 58
5) KRAS MARIAN – 58
6) PUDŁO EDYTA – 58
7) REMPAŁA BEATA – 58

Spośród kandydatów o równej liczbie głosów (58) Miejska Komisja Wyborcza przeprowadziła losowanie. W związku z powyższym członkami rady sołeckiej zostali:

1) GUT ZYGMUNT
2) SARAD PIOTR
3) ORŁÓW WŁADYSŁAW
4) PUDŁO EDYTA
5) REMPAŁA BEATA

12. W obwodzie wyborczym nr 12 w Łowczowie wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Kandydat na sołtysa KRUPA STANISŁAW otrzymał ważnie oddanych głosów:

za 60 oraz przeciw 22 i został wybrany sołtysem.

B. Najwięcej ważnie oddanych głosów do rady sołeckiej otrzymali:

1) BACHULA ZBIGNIEW – 55
2) KRUPA MAŁGORZATA – 55
3) KRUPA PAWEŁ – 53
4) CETERA AGNIESZKA – 49
5) STEFAN MARCIN – 47
6) WĄSIKOWSKI ARTUR – 47

Spośród kandydatów o równej liczbie głosów (47) Miejska Komisja Wyborcza przeprowadziła losowanie. W związku z powyższym członkami rady sołeckiej zostali:

1) BACHULA ZBIGNIEW
2) KRUPA MAŁGORZATA
3) KRUPA PAWEŁ
4) CETERA AGNIESZKA
5) WĄSIKOWSKI ARTUR

13. W obwodzie wyborczym nr 13 w Kozłówku wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany sołtysem:

WITEK KAZIMIERZ – 33

B. Na podstawie § 15. ust. 4 Zasad i Trybu Wyboru Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. wyborów członków rady sołeckiej sołectwa Kozłówek nie przeprowadzono. Za członków rady sołeckiej uznaje się zgłoszonych kandydatów, tj.:

1) HUDYKA TOMASZ
2) PYJOR HALINA
3) ŚWIĘS MAŁGORZATA
4) WITEK JAN
5) WITEK KAZIMIERZ

14. W obwodzie wyborczym nr 14 Garbek

na podstawie § 14. ust. 2 Zasad i Trybu Wyboru Członków Rad Osiedlowych, stanowiących załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. wyborów członków rady osiedlowej osiedla Tuchów-Garbek nie przeprowadzono. Za członków rady osiedlowej uznaje się zgłoszonych kandydatów, tj.:

1) BURCHAT MARTA
2) DAMIAN AGNIESZKA
3) HABRYŁO KRZYSZTOF
4) HADAS ROBERT
5) IGIELSKI TOMASZ
6) JANICZEK DOMINIK
7) JANICZEK MATEUSZ
8) JANICZEK WOJCIECH
9) KAJMOWICZ ALEKSANDER
10) KIEROŃSKA ANNA
11) ORŁÓW FLORIAN
12) SAJDAK ROBERT
13) SMOŁA WOJCIECH
14) SOLARZ WACŁAW
15) TABIŚ ŁUKASZ

15. W obwodzie wyborczym nr 15 w Tuchów-lewobrzeżny wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na członków rady osiedlowej:

1) ODRONIEC JERZY – 142
2) STEINDEL ZBIGNIEW – 142
3) JANTOŃ PAWEŁ – 135
4) JAGODA ANDRZEJ – 131
5) JAWORSKA – LIPKA JUSTYNA – 130
6) JANTOŃ ANNA – 125
7) WÓJCIK MAŁGORZATA – 125
8) WĄS GRZEGORZ – 116
9) KAMYKOWSKA MAGDALENA – 114
10) KĄDZIOŁKA ROBERT – 111
11) SREBRO PAWEŁ – 110
12) STYRKOWIEC WITOLD – 110
13) SAJDAK RYSZARD – 100
14) SOBYRA EWA – 96
15) WRÓBEL PIOTR – 94

16. W obwodzie wyborczym nr 16 w Tuchów-prawobrzeżny wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na członków rady osiedlowej:

1) ŁUKASIK JANUSZ – 94
2) NIEMIEC GRZEGORZ – 58
3) KAWA ROMAN – 50
4) USTIANOWSKI PAWEŁ – 39
5) STAŃCZYK RAFAŁ – 32
6) TWARDZIAK STANISŁAW – 30
7) ŁĄTKA TOMASZ – 29
8) KLOCH TOMASZ – 28
9) KNAPIK PAWEŁ – 28
10) MIKOS TERESA – 27
11) GÓRKA URSZULA – 25
12) JANUŚ MAREK – 25
13) PIETRUCHA AGNIESZKA – 25
14) TUREK BOŻENA – 24
15) MIKOS JUSTYNA – 23

17. W obwodzie wyborczym nr 17 w Kielanowicach wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na członków rady osiedlowej (po sprostowaniu Miejskiej Komisji Wyborczej):

1) CZOP GRAŻYNA – 93
2) BIEŃ JAKUB – 91
3) ZIÓŁKO ELŻBIETA – 76
4) WOJTANOWSKA KRYSTYNA – 74
5) SIWEK-CUP DOROTA – 71
6) KOŁACZEK MARIA – 68
7) CZOP MAŁGORZATA – 66
8) IWANIEC DANUTA – 66
9) TOTOŚ ANNA – 66
10) CZOP PRZEMYSŁAW – 64
11) SOWIŹRAŁ STANISŁAW – 55
12) FILEK LUCYNA – 53
13) CHRZANOWSKI GRZEGORZ – 43
14) KOPEK ŁUCJA – 29
15) MISZTAL DARIUSZ – 28

Skip to content