Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ważny komunikat Komisariatu Policji w Tuchowie

Komisariat Policji w Tuchowie informuje, że w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku prowadzi działania priorytetowe na terenie Tuchowa – ulica Rynek, Kościuszki i Ogrodowa.

Rejon przy ulicach: Rynek, Kościuszki i Ogrodowa objęty jest strefą zamieszkania. Pomimo obowiązujących tam przepisów kierujący pojazdami nie stosują się do zakazu parkowania poza miejscami wyznaczonymi, nie ustępują pierwszeństwa pieszym, którzy ze względu na charakter strefy mogą korzystać z całej szerokości drogi. Ponadto kierujący pojazdami nie stosują się do znaku zakazu wjazdu na płytę rynku od frontu budynku Ratusza. Policjanci podejmują szereg interwencji oraz kontroli pojazdów, w tym również te będące odpowiedzią na ustne skargi mieszkańców.

Urząd Miejski w Tuchowie przypomina, że w strefie zamieszkania w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni, ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku pierwszeństwa). Strefa ma służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy itp. Ma również zapewnić przebywającym na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa.

W strefie zamieszkania:

  • – obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h
  • – należy parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych
  • – opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego

Wszystkich uczestników ruchu prosimy o szczególne zachowanie ostrożności, zwłaszcza w dni o zwiększonym natężeniu ruchu samochodowego oraz o wzajemny szacunek i respektowanie obowiązujących przepisów w strefie zamieszkania.

Skip to content