Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

#WspierajSeniora

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Tuchów włącza się w działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. W skrócie: pracownicy OPS, radni, druhowie jednostek OSP pomogą w zrobieniu zakupów i załatwieniu innych spraw osobom powyżej 70 roku życia, które ze względu na pandemię nie wychodzą dzisiaj z domu.

Zgłoszenia odbywają się przez specjalną infolinię: 22 505 11 11

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Za zakupy płaci Senior

Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie realizuje program na terenie gminy w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych. Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów jest realizowane przez pracowników OPS, radnych gminnych i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby aby angażować w SKWS dodatkowych wolontariuszy, jednak zwracajmy uwagę na naszych starszych znajomych i sąsiadów, rozmawiajmy, a w razie konieczności pomagajmy w załatwianiu codziennych spraw. To trudny okres, wiele osób potrzebuje wsparcia psychicznego i nawet zwykła rozmowa telefoniczna potrafi wiele zdziałać. Zadbajmy o siebie nawzajem w tym trudnym czasie.

Skip to content