Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wstąp w nasze szeregi ! Zostań policjantem

Komenda Miejska Policji w Tarnowie zachęca do pracy. Aby zostać policjantem, należy spełnić wymogi formalne:

  • co najmniej średnie wykształcenie,
  • obywatelstwo polskie,
  • nieposzlakowana opinia, niekaralny,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • osoby objęte ewidencją wojskową powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dalsze informacje o tym jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne, znajdują się na stronie internetowej www.malopolska.policja.gov.pl w zakładce „Praca i służba w Policji„.