Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybory ławników na kadencję 2008-2011

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2007 r. kadencji ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych informuję, że zgłaszania kandydatów na ławników można dokonywać do dnia 30 czerwca bieżącego roku

Na podstawie art. 161 § 2 cyt. Ustawy, Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ustaliło następujące ilości ławników wybieranych przez Radę Miejską:

1) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie – 2 osoby,

2) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy (Sąd Pracy) – 2 osoby,

3) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie – 3 osoby.

Skip to content