Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybory do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Informujemy, że w dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej. Uprawnionymi do udziału w wyborach do izb rolniczych są członkowie samorządu rolniczego, którymi z mocy prawa są:
– osoby fizyczne i prawne, będące płatnikami podatku rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym – czyli właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści lub posiadacze gruntów rolnych, których łączna powierzchnia przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
– osoby fizyczne i prawne, będące płatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
– członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjunych, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Na terenie Gminy Tuchów organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatowej Małoplskiej Izby Rolniczej w powiecie tarnowskim zajmuje się Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 77 w Tuchowie.
Po jej pierwszym posiedzeniu z dnia 12 czerwca 2019 r. podaje się do publicznej wiadomości 2 obwieszczenia: ws. powołania składu OKW oraz ws. wyłożenia do publicznego wglądu spisu wyborców.

Skip to content