Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybory organów jednostek pomocniczych gminy Tuchów

W tym roku upływa kadencja sołtysów, rad sołeckich i osiedlowych (2015-2019). W związku z tym Rada Miejska w Tuchowie zarządziła na dzień 17 marca 2019 r. wybory do organów jednostek pomocniczych gminy Tuchów. Planowane wybory odbędą się w 13 sołectwach i 4 osiedlach, w tym dwóch nowych tj. Tuchów-lewobrzeżny i Tuchów-prawobrzeżny.

Kandydatów na sołtysów, członków rad sołeckich i osiedlowych oraz na członków osiedlowych i sołeckich komisji wyborczych można zgłaszać do Miejskiej Komisji Wyborczej z siedzibą w tuchowskim ratuszu, I p. pok. nr 16 od dziś do końca lutego w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na zebraniach wiejskich organizowanych w tym czasie.
Stosowne druki zgłoszenia kandydatów będzie można pobrać w urzędzie, ze strony internetowej oraz na zebraniach wiejskich.

Więcej na temat wyborów można dowiedzieć się tutaj.

Skip to content