Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybory parlamentarne – 21 października 2007

Wybory parlamentarne odbędą się już 21 października. Weź w nich udział i oddaj ważny głos. Poniżej przedstawiamy informację o tym kto i w jaki sposób może głosować.
Prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Nie mogą wziąć udziału w wyborach osoby, które zostały pozbawione praw publicznych orzeczeniem sądu, praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu oraz te, które zostały ubezwłasnowolnione.
Głosować możesz w lokalu wyborczym w godzinach od 6:00 do 20:00. Swój głos oddajesz na karcie do głosowania. W wyborach parlamentarnych otrzymujesz dwie karty – na jednej wybierasz posłów, na drugiej – senatorów.
Weź ze sobą dowód osobisty lub paszport oraz – jeśli głosujesz poza miejscem swojego zameldowania – zaświadczenie o prawie do głosowania. Swoją tożsamość potwierdzasz podpisem i następnie po otrzymaniu karty do głosowania udajesz się do kabiny lub w inne miejsce lokalu wyborczego, które zapewnia tajność głosowania.
Wybory do Sejmu
Na karcie do głosowania do Sejmu znajdziesz nazwiska pogrupowane w listy. Listy są zgłaszane przez komitety wyborcze. Każda z nich ma swój numer. Najpierw musisz podjąć decyzję, na którą listę chcesz oddać głos. Gdy już zdecydowałeś, stawiasz znak „x” w kratce z lewej strony nazwiska osoby, którą chcesz wybrać.
Twój głos jest ważny, jeśli postawisz jeden, a nawet więcej niż jeden znak „x” na tej samej liście – w tym przypadku pierwszeństwo w uzyskaniu mandatu uzyskuje ten kandydat, którego nazwisko umieszczone jest na liście na pierwszej pozycji. Twój głos pozostaje ważny, jeśli na karcie do głosowania umieścisz swoje komentarze, rysunki, przemyślenia, tak długo jak nie naruszają kratki przeznaczonej do oddania głosu.
Twój głos uznaje się za nieważny, jeśli postawisz więcej niż jeden znak „x” na kilku listach, oraz gdy nie postawisz znaku „x” na żadnej z list.
Wybory do Senatu
Na karcie głosowania w wyborach do Senatu nie masz już list wyborczych, a spis kandydatów z zaznaczeniem partii lub komitetu, z której startują. Liczba osób, które możesz wskazać zależy od tego, ilu senatorów wybiera się w Twoim okręgu wyborczym.
Informację o tym możesz znaleźć w obwieszczeniu, które z pewnością będzie dostępne w każdym lokalu wyborczym.
Gdy już dokonałeś wyboru, karty do głosowania wrzucasz do urny. Ponieważ wybory muszą być przeprowadzane w sposób tajny, Twoja karta powinna być w chwili wrzucania zgięta, tak aby jej zadrukowana część pozostała niewidoczna.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, kartę może wrzucić za Ciebie inna osoba, za wyjątkiem członków komisji wyborczej.

Odwiedź strony:
www.pkw.gov.pl
www.21pazdziernika.pl

Skip to content