Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybrano Wykonawców altan w gminie Tuchów

Ochotnicze straże pożarne z gminy Tuchów otrzymały dotacje na budowę drewnianych altan i siłowni plenerowych. OSP Piotrkowice, OSP Burzyn oraz OSP Łowczów uzyskały dotację w łącznej wysokości ponad 160 000 zł. Obecnie zakończyły się procedury wyłonienia Wykonawców dwóch inwestycji.

Obie te inwestycje – w Burzynie i Łowczowie – realizować będzie firma TARTAK TIMBER LTD Paweł Jakub Ducinowski z Borzęcina.

Zagospodarowanie terenu działki nr 260/2 w Burzynie poprzez budowę drewnianej altany
Dotacja: 45 771 zł
Wartość całkowita zadania: 49 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu działki nr 123 w Łowczowie poprzez budowę drewnianej altany oraz siłowni plenerowej.
Dotacja: 58 060 zł
Wartość całkowita zadania: 60 300,00 zł


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 123 w Łowczowie poprzez budowę drewnianej altany oraz siłowni plenerowej” w celu udostępnienia ich mieszkańcom i turystom współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 260/2 w Burzynie poprzez budowę drewnianej altany” mająca na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content