Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wycieczki w Paśmie Brzanki

Chcesz wiedzieć jak dawniej radzono sobie z trudami dnia codziennego, jak zmieniły się potrzeby i priorytety życia, przyjedź na wieś i zobacz! Mieczysław Solarz zaprasza grupy szkolne, turystów indywidualnych do gospodarstwa i stajni koni „Paryja”. Tutaj dowiesz się co to znaczy czerpać z dziedzictwa kulturowego pogórzańskiej wsi.

Gospodarstwo położone jest na Pogórzu Ciężkowickim w zasięgu terytorialnym Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. W urozmaiconym przyrodniczo i krajobrazowo terenie. Właściciel z wykształcenia mgr inż. leśnik, z zainteresowań przyrodnik, etnograf, koniarz i miłośnik „klimatów” wiejskich.

Możliwości dojazdu:
Dużym autokarem na parking oddalony od gospodarstwa o 400 metrów, dalej pieszo w dolinę. Autobusami PKS lub busami z Tarnowa (ok. 35 km), z Jasła (ok. 30 km) dojeżdżając do docelowych przystanków Żurowa centrum, Swoszowa centrum, Ołpiny centrum, dalej ok. 2 km) pieszo lub zaprzęgiem konnym. W przypadku wycieczki pieszej bagaże i kilka osób mogą zostać przewiezione na miejsce samochodem terenowym. Ze stacji PKP Lubaszowa (pociągi relacji Kraków – Krynica pierwsza stacja za Tuchowem) pieszo szlakami turystycznymi przez górę Brzanka z wieżą widokową (ok. 15 km trudnej górskiej wędrówki). Ze stacji PKP Skołyszyn (pociągi relacji Jasło – Stróże) pieszo do miejscowości Jabłonica i dalej szlakami turystycznymi przez górę Liwocz z wieżą widokową (ok. 20 km trudnej górskiej wędrówki). Samochodem osobowym lub małym autokarem bezpośrednio na miejsce.
Położenie GPS:
N 49o 49, 571`
E 21o 11, 654`

Miły Gościu!
Gospodarz lub jego przyjaciele zaprezentują i opowiedzą Ci o:

– Budownictwie regionalnym – gdzie lokowano zabudowania, typowe dla pogórza układy chałup (szeregówka z przechodnią kuchnią, alkierzówka), sposoby łączenia i nazewnictwo belek konstrukcyjnych, zdobnictwo i sposoby dociepleń zimowych (szalowanie, gacenie).
– Codziennym życiu – kiedy chłop jadł kurę; gdzie chodził za potrzebą; czy chłop chodził z psem na spacer i dlaczego z psem nigdy, a ze świnią czasami; ile dzieci spało w jednym łóżku; dlaczego chłop nie czytał gazet; jak wyglądał chłopski kalendarz; jak gospodyni sprawdzała jakość mąki; dlaczego na miedzach i wokół dróg nie było trawy; dlaczego nie mielono zboża „na zaś”; z czego robiono szczotkę do bielenia i pędzel do malowania; jak prano i prasowano; jak wypiekano chleb, szlachtowano wieprzka.
– Sposobach przechowywania żywności – zasalanie słoniny; wędzenie kiełbas; suszenie śliwek i owoców; przechowywanie w trocinach z bryłami lodu; budowa sąsieka na zboże i przewiewności komory.
– Pracach gospodarskich – prace polowe; młocka; podejście do pracy.
– Dawnych zawodach – kołodziejach, kowalach, bednarzach, prządkach, tkaczach, rymarzach, szewcach.
– Sztuce ludowej – jak się rodziła; jak przekazywano; zabobonność.
– „Szkodnikach” pola, stawu, komory, drewna i lasu – krety, norniki, turkucie podjadki, wydry, zaskrońce, czaple, wołki zbożowe, myszy domowe, kuny, tchórze, kołatki, spuszczele, korniki, sarny.

Poniżej przedstawiamy kilka alternatywnych propozycji, które można samodzielnie dostosować według swoich wymagań tematycznych, czasowych i wypoczynkowych.

Oferta nr I
„W kręgu tradycji” opowiadania i prezentacje – czas pobytu ok. 1.5 godz.; cena 6 zł/ osoba.
Przyjazd na parking, 5 min. na dojście do gospodarstwa; 50 min. opowiadania i prezentacje, 15 min. konkursy w nawiązaniu do tradycji (do wyboru) wyścig w chomątach z wiaderkiem z wodą, rzucanie podkowami do celu, strzelanie z bata, slalom z oryginalną miniaturą wozu „żeleźnioka”; 15 min. wycieczka przyrodniczo – geologiczna po lesie i skałach przed domem; 5 min. dojście do autokaru.

Oferta nr II
Wycieczka przyrodniczo – geologiczna – czas pobytu ok. 2.5 godz.; cena 8 zł/osoba.
Przyjazd do centrum Żurowej. Wycieczka przyrodniczo – geologiczna (ok. 2.5 km; czas 1.5 godz.). Na trasie 2 wychodnie skalne (okazała skała „Borówka”), 2 kamieniołomy, źródełko, lasy, wąwozy i kwieciste pola. Po drodze rozpoznawanie drzew, roślin zielnych, ptaków po głosach i przez lornetkę, opowiadania o panoramie okolicy (przy dobrej pogodzie możliwość zobaczenia zarysów Tatr). Odpoczynek w gospodarstwie połączony z prezentacjami i opowiadaniami. 5 min. wyjście na parking gdzie podjedzie autokar.

Oferta nr III
„Z tradycją przy ognisku” – czas pobytu ok. 3 godz.; cena 12 zł/osoba.
Przyjazd na parking autokarem. 5 min. dojście do gospodarstwa. 50 min. wycieczka przyrodniczo – geologiczna na skały lub w dolinę „Czerniawy” oglądać młaki storczykowe i żeremia bobrów na potoku czerniawskim. 2 godz. ognisko z herbatą, kiełbaskami, pieczonymi jabłkami, połączone z opowiadaniami i prezentacjami. W przypadku deszczu kiełbaski pieczemy w kominku otwartym w chałupie. 5 min. dojście do autokaru.

Oferta nr IV
„Żeleźniokiem po wsi” – czas pobytu ok. 5 godz.; cena 25 zł/osoba.
Przyjazd do centrum Żurowej, Swoszowej lub Ołpin. Przejażdżka zaprzęgiem konnym (wyjątkowo za traktorem) do gospodarstwa. Wycieczka przyrodniczo – geologiczna w wybrane miejsce. Ognisko z kiełbaskami. Opowiadania i prezentacje. Obserwacje ptaków i pstrągów w stawie. Przejażdżki konne (dla chętnych). Konkursy i zabawy. Czas wolny (np. siatkówka, udział w karmieniu koni lub innej pracy). Odjazd z parkingu autokarem. Możliwa jest również inna kolejność tzn. przyjazd autokarem na parking, a odjazd wozem na wybrany przystanek autobusowy.

Oferta nr V
„Kuligiem po białym polu” – czas pobytu ok. 5 godz.; cena 30 zł/osoba.
Przyjazd do centrum Żurowej, Swoszowej lub Ołpin. Przejażdżka kuligiem konnym (wyjątkowo za traktorem) do gospodarstwa. Wycieczka przyrodniczo – geologiczna w wybrane miejsce. Ognisko z kiełbaskami. Opowiadania i prezentacje. Obserwacje ptaków i rozpoznawanie tropów zwierząt. Przejażdżki konne (dla chętnych). Konkursy i zabawy. Czas wolny (np. gra w „cymbergaja” w domu, udział w karmieniu koni lub innej pracy). Odjazd z parkingu autokarem. Możliwa jest również inna kolejność tzn. przyjazd autokarem na parking, a odjazd saniami na wybrany przystanek autobusowy.

Oferta VI
„Z noclegiem w stylowej chałupie” – całodobowa (od 10-tej do 10-tej); cena 50zł/osoba.
Wybrana kompilacja z poprzednich ofert (wcześniej uzgodniona). W przypadku przyjazdu samochodami osobowymi terenowa przejażdżka konna, lub kulig w zimie.

Dodatkowe możliwości:
1. Pobyt w funkcjonującym warsztacie bednarskim w tradycyjny sposób produkujący beczki, kufle, maśniczki i wiele innych rzeczy.
2. Pobyt w Hurtowni wyrobów drewnianych (możliwość tanich zakupów)
3. Zwiedzanie cmentarzy wojskowych z I wojny światowej;
4. Zwiedzanie zabytkowych kościołów drewnianych;
5. Uprawianie wspinaczki skałkowej (dla uprawnionych);
6. Poszukiwania poroży rogaczy i jeleni;
7. Poszukiwania nietoperzy w piwnicach;
8. Grzyby i jagody.

Uwagi:
1. Możliwy jest samodzielny wybór z poszczególnych ofert (cena uzgadniana indywidualnie);
2. Minimalna ilość osób jednorazowo przy ofercie I i II wynosi 15, przy pozostałych 10 osób;
3. Przejażdżka wierzchem dla dzieci to oprowadzanie na ujeżdżalni lub maneżu;
4. Przejażdżka konna przy ofercie jej nie zawierającej kosztuje dodatkowo 3 zł/osobę/2 kółka na maneżu (min 10 osób chętnych);
5. Kiełbaski i inne produkty żywnościowe będą zakupywane bezpośrednio przed przyjazdem (paragon do okazania);
6. Poczęstunek produktami domowymi (chleb, podpłomyki i poskróbki czy wykonywane na miejscu przez gości „prołzioki” „chipsy z Paryji” lub masło) będzie możliwy jedynie po wyrażeniu zgody lub dodatkowym zamówieniu.
7. Istnieje możliwość zamówienia przy ofercie całodobowej pieczonego prosiaka lub barana lub kurczaków. (dodatkowa odpłatność)
8. Dopuszcza się negocjację cen.
9. Płatność odbywać się będzie bezpośrednio po przyjeździe, w uzasadnionych przypadkach ofertodawca zastrzega sobie wpłatę zaliczki przekazem pocztowym lub na konto wcześniej ustalonej sumy;
10. Gospodarstwo posiada kategoryzację; jest zrzeszone w Galicyjskich Gospodarstwach Gościnnych; Właściciel posiada uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności – jeździectwo.

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 06124045751111000054583212
Adres: Mieczysław Solarz
Ołpiny nr 512
38-247 Ołpiny

Najlepiej kontaktuj się telefonicznie 692-756-540.

Adres Firmy Consultingowej:
Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości
ul. Jana Pawła II 11, 33-170 Tuchów
691-856-577

Zapraszamy!

Skip to content