Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wydarzenia w roku jubileuszowym

Rok jubileuszowy – 670-lecia miasta Tuchowa – zakończył się. Pora na podsumowanie, oto co wydarzyło się w trakcie tego roku.

Oto sprawozdanie z działalności Domu Kultury w 2010 roku

Rok 2010 to rok obchodów jubileuszowych 670 lecia lokacji Tuchowa. Zatem w roku 2010 Dom Kultury w Tuchowie swoją działalność w zakresie organizacji prac zespołów, grup, kół, organizacji imprez i wydarzeń oraz współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami ukierunkował na jubileusz.
W stosunku do lat poprzednich ilość wydarzeń ich charakter i zasięg był o wiele większy. Do dnia złożenia sprawozdania Dom Kultury był organizatorem, współorganizatorem lub wspierającym 80 imprez i wydarzeń kulturowych. Warto wspomnieć że wprowadził również na stałe do Tuchowskiego kalendarza 2 imprezy o zasięgu ponad lokalnym, tj. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego oraz Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski.

Imprezy
– Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie,
– I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Tuchowie,
– Małopolski Przegląd Zespołów Kolędniczych Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej,
– Dzień Kazimierza w Tuchowie,
– Panorama Kultury na zakończenie remontu i modernizacji Domu Kultury,
– Majówka dla matki,
– Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I.J Paderewskiego,
– Dni Tuchowa,
– Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
– Tuchowskie Dożynki i dożynki we wsiach gminy Tuchów.

Koncerty
– Koncert Kolęd dla Nadziei,
– Koncert akordeonowy ukraińskiego zespołu „Harmonia”,
– Koncert „Młodzi artyści tuchowskiej ziemi”,
– 3 koncerty zespołów młodzieżowych,
– Recital fortepianowy prof. Andrzeja Jasińskiego,
– Koncert z okazji roku św. Jakuba,
– 4 Koncerty organowe z cyklu Benedyktyńskie lato muzyczne,
– Koncert zespołu Kombii,
– Koncert zespołu Pectus.

Konkursy
– Konkurs Plastyczny 670-lecia miasta,
– Konkurs wiedzy o Tuchowie,
– Przegląd widowisk historycznych,
– Konkurs filmowy fotograficzny i literacki.

Sympozja naukowe
– Sympozjum naukowe – Tuchów na szlaku św. Jakuba,
– Sympozjum naukowe z okazji 670 lecia miasta,

Plenery i wystawy
– Wystawa malarstwa i rzeźby Tuchowskiej Grupy Twórców Amatorów,
– Wystawy i pokazy starych zawodów, rzemiosła w tym z okresu średniowiecza,
– Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski plenerowa wystawa rzeźb,
– Ogólnopolski Plener Malarski Sacrum – pokonkursowa wystawa,

W 2010 r. trakcie obchodów jubileuszowych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych, imprez patriotycznych w szkołach gminy Tuchów, również imprez sportowych jak np. I Otwarty bieg Tuchowski czy Międzynarodowy Turniej Judo.

Zapraszamy do zapoznania się internetową kroniką obchodów.

Realizowano również imprezy i koncerty charakterze charytatywnym z których dochód przeznaczany był na pomoc osobom i rodzinom potrzebującym w tym;
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (zebrane i przekazane środki) – 11 374,45 zł
– Koncert Kolęd dla dzieci ze Stowarzyszenia Nadzieja w Tuchowie – 5 656,51 zł
– Tuchowska Majówka dla Matki z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Nadzieja – 5 000 zł
– Spotkanie Międzynarodowe „pomoc powodzianom” – 1 500 zł
– Pokazy starych samochodów Legendy PRL „pomoc powodzianom” – 16 741,26 zł
– Koncert zespołu Pectus „pomoc powodzianom” – 18 615,00 zł
– Koncert zespołów rockowych „pomagamy Wojtkowi z Tuchowa” – 7 282,70 zł
Razem ok. 66 000 zł

Na realizację większości przedsięwzięć kulturalnych w roku 2010 Burmistrz Tuchowa i Dom Kultury pozyskał środki finansowe ze źródeł zewnętrznych;
* Komisja Europejska Program Edukacja dla Kultury – 50 000 zł
* Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej Europe Direct – 55 000 zł
* PROW 4 oś Leader – 44 000 zł
* Firmy sponsorujące – 35 000 zł
Razem 184 000 zł

Przypuszczalnie w roku 2011 przy Domu Kultury zostaną uruchomione:
styczeń/luty – Kino cyfrowe 3D,
luty/marzec – Tuchowskie muzeum,
marzec/kwiecień – Punkt Informacji Turystycznej.

Opracował:
Dyrektor Domu Kultury w Tuchowie
Janusz Kowalski

Skip to content