Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów

Burmistrz Tuchowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów, obejmującego obszar następujących miejscowości w ich granicach administracyjnych: Buchcice, Dąbrówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna, Zabłędza, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1 (ratusz), pok. nr 5, w dniach od 23 maja do 15 czerwca 2016 r. w godz. 7.30 – 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść do niego uwagi. Uwagi do zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, należy wnosić na piśmie do Burmistrza Tuchowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2016 r.

Pobierz druk uwagi do projektu zmiany planu miejscowego – *.doc

Pełna treść niniejszego obwieszczenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Tuchowa
mgr inż. Adam Drogoś

Skip to content