Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyłożenie spisu wyborców

Burmistrz Tuchowa zawiadamia mieszkańców miasta i gminy Tuchów o sporządzeniu spisu wyborców w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06 września 2015r. Spis został udostępniony wyborcom do wglądu w dniach od 17.08.2015r. do 29.08.2015r. w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ratusz parter pok. nr 2, w godzinach pracy biura tj. od 7.30 do 14.30.

Skip to content