Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyniki kontroli palenisk domowych w gminie Tuchów

W okresie lipca podjęto decyzję o przeprowadzeniu rutynowych kontroli oraz kontroli interwencyjnych palenisk domowych. Mimo, że od sezonu grzewczego dzieli nas kilka tygodni, skala stwierdzonych naruszeń jest zatrważająca – przede wszystkim w zakresie spalania niedozwolonych substancji w urządzeniach grzewczych oraz sposobu i miejsca składowania odpadów komunalnych.

W miesiącu lipcu:
– nałożono mandaty karne w wysokości od 100 do 500 zł, za spalanie odpadów w kotłach (mandaty wystawia policja wezwana na miejsce spalania odpadów);
– pobrano próbki popiołów do badania laboratoryjnego, tam gdzie istniało podejrzenie, że doszło do spalania odpadów. W przypadku gdy ekspertyza laboratoryjna wykaże spalanie odpadów, sprawa zostanie skierowana do sądu – gdzie nałożona może być grzywna w wysokości do 5 000 zł oraz zwrot kosztów badania laboratoryjnego. Badania próbek popiołów wykonywane są w ramach projektu LIFE finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przypominamy, że:
– niedozwolone jest spalanie odpadów komunalnych w instalacji grzewczej, dotyczy to również- makulatury, kolorowych kartonów, malowanych lub lakierowanych skrzynek po owocach, kartonowych kolorowych opakowaniach po produktach spożywczych, chemii gospodarczej, lakierowanych torebek, etykiet z opakowań, torebek po nasionach itp.;

– składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych np. makulatury w okolicach kotła i w pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię – może rodzić podejrzenie, że odpady te trafiają do urządzenia grzewczego, w związku z powyższym przeprowadzający kontrolę zmuszeni będą pobrać próbkę popiołu do badania laboratoryjnego;

– odpady komunalne należy od razu pakować do worków do tego przeznaczonych. Składowanie i magazynowanie odpadów w pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię, to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia domowników – grozi pożarem!

– w wyniku spalania np. lakierowanych skrzynek po owocach, desek, opadów meblowych itp., wydzielają się śmiertelnie trujące związki chemiczne – odpady te należy oddawać w miejsca do tego przeznaczone, np. do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Twoje życie jest znacznie cenniejsze!

– makulaturę, kartony, opakowania papierowe po produktach itp. pakuj do niebieskich worków, i wystawiaj przed posesję w dniu odbioru odpadów selektywnych. Bez obaw – zostaną poddane recyklingowi!

– wykorzystaj okres letni i przygotuj się na sezon grzewczy: wezwij kominiarza i wyczyść komin, sprawdź kratki wentylacyjne – tylko w poprzednim okresie grzewczym, w naszej gminie doszło do licznych pożarów sadzy oraz zatrucia czadem ze skutkiem śmiertelnym! Ten problem może dotyczyć również ciebie!

Prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin – utrudnianie lub udaremnianie kontroli to przestępstwo w rozumieniu art. 225 Kodeksu Karnego.

Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz upoważnionych przez nich urzędników i funkcjonariuszy straży gminnych stanowi art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu to marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
W kontekście przeprowadzonych kontroli najważniejszym obowiązkiem w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z niskiej emisji należy obowiązek przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych oraz kategoryczny zakaz spalania odpadów. Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego obejmuje kontrolę urządzenia grzewczego, oraz kontrolę stosowanego paliwa. Dodatkowo na podstawie art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzone są również kontrole np. dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi.
Prowadzenie kontroli w województwie małopolskim jest obowiązkiem gmin wynikającym z Programu Ochrony Powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem na gminy kary w wysokości do 500 000,00 złotych.

Udaremnianie kontroli to całkowite uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, np. poprzez niewpuszczenie osób kontrolujących na teren posesji lub niedopuszczenie ich do skontrolowania paleniska.

Utrudnianie kontroli to podejmowanie czynności które przeszkadzają w prawidłowym przeprowadzeniu kontroli, przedłużając lub obniżając jej efektywność. Kontrolujący mają prawo do przeprowadzenia wszelkich czynności kontrolnych, w tym wykonaniu pełnej dokumentacji fotograficznej.
Udaremnianie i utrudnianie kontroli to przestępstwo zgodnie z art. 225 Kodeksu Karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Apelujemy – przeprowadzone lipcowe kontrole to dowód, że problem „nie znika” nawet latem
– szanujmy zdrowie swoje, swoich dzieci i sąsiadów – Ile osób w twoim najbliższym otoczeniu walczy o życie z nowotworem? Ma problemy z oddychaniem? Alergię? Astmę? Częste bóle głowy? Problemy z sercem? To jest żniwo jakie zbiera zanieczyszczone powietrze w naszej gminie.

– zanieczyszczenie powietrza w gminie Tuchów to wynik tego, co mieszkańcy gminy spalają w kotłach, problem nie bierze się znikąd!

– ponosisz koszty odbioru i utylizacji odpadów komunalnych – dlaczego nie oddajesz wszystkich odpadów do odbioru? Czy wiesz, że w twojej gminie jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Odbiór odpadów wielkogabarytowych?

– odpady komunalne nie służą do spalania celem przygotowania ciepłej wody użytkowej!

– widzisz, że ktoś spala odpady – reaguj, upominaj, zwróć uwagę, mów o problemie głośno, zgłoś sprawę do Urzędu Miejskiego w Tuchowie – ratusz, pok. nr 5 lub zadzwoń – 14 6525 218 wew. 18 lub 77

– dotacje na wymianę źródeł ciepła to nie wszystko, musimy wpłynąć znacząco na wzrost świadomości ekologicznej.

Fotorelacja z kontroli:

Skip to content