Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyniki Pogórzańskiego Festiwalu Piosenki o Koronę „Jej wysokości Brzanki”

27 kwietnia 2017 r.w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie odbył się Pogórzański Festiwal Piosenki o Koronę „Jej Wysokości Brzanki”. Jury w składzie: Natalia Pawlak, Anna Madejska i Andrzej Jagoda, po wysłuchaniu 36 występów postanowiło przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

W kategorii – przedszkolaki
wśród solistów 1. miejsce zdobyła Adrianna Kowalska, 2. miejsce Joanna Burza (obie z Przedszkola Publicznego w Tuchowie), 3. miejsce Kornelia Wójcik z Oddziału Przedszkolnego Piotrkowicach, a wyróżnienie Gabriela Klimczak z Przedszkola Publicznego w Mesznej Opackiej. Natomiast wyróżnienie zespół „Śpiewające Przedszkolaki” z PP w Tuchowie.

W kategorii uczniów klas I-III
1. miejsce otrzymała Wiktoria Baran ze Szkoły Podstawowej w Tuchowie, 2. miejsce Anna Śliwka ze Szkoły Podstawowej w Buchcicach i Maja Przęczek ze Szkoły Podstawowej w Tuchowie, a 3. miejsce Anna Sarad ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach. Wyróżnienia otrzymali: Milena Budzik i Tymoteusz Marcinek ze Szkoły Podstawowej w Zabłędzy. Wśród zespołów 1. miejsce otrzymał Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej w Lubaszowej.

W kategorii uczniów klas (od IV do VI)
Pierwsze miejsce wyśpiewała Oliwia Miś ze SP w Lisiej Górze, drugie Amelia Mitoraj, trzecie Anna Szura (reprezentantki Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach). Wyróżniona został Amelia Bajorek ze SP w Burzynie.

W kategorii gimnazjalistów
Na 1. miejscu uplasowała się Julia Grzenia z Siedlisk, a na 2. m. Adrianna Ustjanowska z Burzyna. Wśród zespołów pierwsze miejsce przypadło zespołowi wokalnemu z Ryglic.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, a pamiątkowe puchary i dyplomy przez Dom Kultury Tuchowie.

(AJ)

Skip to content