Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie LKS Burzyn w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta znajduje się w BIP w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi / oferty na realizację zadań publicznych

Skip to content