Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyniki zbiórki publicznej

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa przedstawia wynik zbiórki publicznej na renowację nagrobków na „starym” cmentarzu w Tuchowie, przeprowadzonej na podstawie Decyzji Burmistrza Tuchowa: SO 5022/1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 r.

Zbiórka była przeprowadzona:
1) w formie zbierania datków do puszek kwestarskich – zebrana kwota wynosi 1662,27 zł.
2) w formie sprzedaży cegiełek wartościowych – zebrana kwota wynosi 560,00 zł.
3) w formie sprzedaży folderu – przewodnika po „starym” cmentarzu – zebrana kwota wynosi 856,00 zł.

Zebrana kwota wynosi ogółem 3078,27 zł i została wpłacona na konto Towarzystwa z dopiskiem „zbiórka publiczna” i pozostanie nienaruszona do chwili podjęcia decyzji o jej wydatkowaniu na cel zgodny z Decyzją. Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej zamieszczono także w „Tuchowskich Wieściach”
Komisja:
1. Zofia Geszejter – Karwat – przewodnicząca.
2. Ryszard Flądro – członek.
3. Stanisława Burza – członek.
4. Lidia Śliwa – członek.
5. Kazimierz Karwat – członek.

Skip to content