Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wysokie odznaczenie dla strażaków ochotników

30 kwietnia br. odbył V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, w czasie którego podsumowano kadencję 2017 – 2022 oraz wybrano nowe władze strażackie na kolejną pięcioletnią kadencję. Była to również okazja do wyróżnienia osób i druhów, którzy w mijającej kadencji wyróżnili się swoją działalnością. Wręczono odznaczenia państwowe i korporacyjne.

Wśród wyróżnionych znaleźli się druhowie: Krzysztof Gacek – naczelnik OSP w Burzynie oraz Łukasz Giemza – komendant gminny ZOSP RP w Tuchowie. Obaj druhowie otrzymali Krzyż Rycerski Za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia nadany przez Zarząd Główny ZOSP RP za udział w zdarzeniu, do którego doszło 22 maja 2019 roku w Burzynie.

W wyniku gwałtownego wzrostu poziomu wody w rzece Biała, w okolicy mostu powstał ogromny, kilkutonowy zator, który stanowił ogromne zagrożenie dla konstrukcji mostu drogowego (info)

Zgodnie z zapisami regulaminu „Krzyż Rycerski” może być nadany za wyjątkową ofiarność i odwagę wykazaną w trakcie prowadzonych działań ratowniczych, w szczególności za (…) prowadzenie działań z narażeniem własnego zdrowia i życia, w konsekwencji czego zostało uratowane mienie znacznej wartości”.Aktu dekoracji dokonali prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, wiceprezes Teresa Tiszbierek, prezes ZOW Edward Siarka oraz małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek.O randze otrzymanych odznaczeń świadczy fakt, że nasi druhowie są pierwszymi i jedynymi jak do tej pory osobami wyróżnionymi tym odznaczeniem w województwie małopolskim.Podczas obrad, do składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na kolejna kadencję wybrany został druh Łukasz Giemza, który jest jednym z czterech przedstawicieli powiatu tarnowskiego we władzach wojewódzkich.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Foto: OP ZOSP RP w Gorlicach

Skip to content